Our Vision, Mission and Values

Our Vision

Wairarapa – He Waiora
Wairarapa – A Place of Wellness

Our Mission

He rarapa i ngā āhuatanga e ū ai te hā o te ora
To pursue and participate in ways of bringing about wellness

Our Values

Our eight values are centred on supporting the wellness of the Wairarapa, tangata whaiora; the individual and/or whānau.

  • Aroha – empathy | courage | focus
  • Whakapapa – connection | identity | legacy
  • Whakawhanaungatanga – representation | recognition | relationships
  • Manaakitanga – uplifting | nurturing | excellence
  • Kawa whakaruruhau – awareness | protection | culture
  • Te Reo me ōna Tikanga – language | quality | preservation
  • Wairua – spiritual | wellness | balance
  • Tino Rangatiratanga – autonomy | leadership | aspiration